Maria_louise91 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Een kaartspel: Stressen

Een kaartspel: Stressen

Het kaarspel ‘stressen’ is een geweldig spel om met z’n tweeën te spelen. Het laat je hersenen hard werken en test je snelheid en concentratievermogen! Hier een korte uitleg.
Interpretatiemethoden binnen de rechtspraak

Interpretatiemethoden binnen de rechtspraak

Onze wetten zijn vaak moeilijk te begrijpen en vragen vaak om uitleg. Deze uitleg wordt gegeven door een rechter, die de rechtsregels interpreteert of aanvult. Hiervoor zijn verschillende methoden den…
Een breuk in het middenrif

Een breuk in het middenrif

Pijn in de buikholte en in de slokdarm, veel op boeren, brandend maagzuur en misselijkheid. Dit zijn de klachten die kunnen ontstaan wanneer iemand een middenrifbreuk heeft. Een breuk in het middenrif…
Rechtsfeit, rechtshandeling en feitelijke handeling

Rechtsfeit, rechtshandeling en feitelijke handeling

Het recht zit lastig in elkaar, vooral de basisbeginselen zijn soms bijna onbegrijpelijk. Bepaalde begrippen in het civiele recht zijn vaak verwarrend en moeilijk uit elkaar te houden. Wat was nou een…
De rechtsbeginselen binnen de Europese Unie

De rechtsbeginselen binnen de Europese Unie

Het Europees recht is in eerste instantie natuurlijk gestoeld op de Verdragen. Toch spelen een aantal belangrijke rechtsbeginselen een belangrijke rol bij de werking van het recht van de Europese Unie…
Aansprakelijkheidsrecht: de zorgvuldigheidsnorm

Aansprakelijkheidsrecht: de zorgvuldigheidsnorm

Een belangrijk onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht is de aansprakelijkheid voor het eigen gedrag. Een ieder die aan een ander schade toebrengt, is in beginsel gehouden deze schade te vergoeden.…
Derde sacrament: het Heilig Vormsel

Derde sacrament: het Heilig Vormsel

Het derde sacrament die het katholieke geloof kent, is het Vormsel. Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods in een plechtige dienst. Dit feest is te vergelijken met de Belijdenis in de pro…
Bewijs in het bestuursrecht

Bewijs in het bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht gelden, net als in het burgerlijk- en strafrecht, bepaalde regels omtrent het leveren van bewijs. De bewijsregels uit het bestuursrecht zijn echter weinig vastgelegd en moeten…

Vijfde sacrament: de Ziekenzalving

De Ziekenzalving wordt ook wel gezien als het ‘laatste’ sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op sterven ligt wordt door een priester bediend op zijn sterfbed en gezegend met oli…
Deelneming: medeplichtigheid

Deelneming: medeplichtigheid

Eén van de bekendste vormen van deelneming is wel de medeplichtigheid. Wanneer iemand medeplichtig is aan een bepaald strafbaar feit, is deze persoon opzettelijk behulpzaam bij het plegen van een misd…